skip to Main Content

Stuur ons een mail of vul het contactformulier in

Email: info@missindianbeauty.com
Email: info@indianbeautyqueen.com

Our Location

Regels en voorschriften

 1. De wedstrijd is toegankelijk voor vrouwen met een Nederlandse nationaliteit, zonder kinderen, ongehuwd en met een Indiaas/Surinaams-Hindoestaanse afkomst.
 1. De kandidaten moeten een natuurlijk geboren vrouw zijn.
 1. Besluit van de juryleden zal definitief en bindend zijn onder toezicht van de notaris.
 1. De deelnemer mag niet onder contract staan met een persoon, bedrijf, modellenbureau of soortgelijk bedrijf dat haar uiterlijk of deelname aan deze wedstrijd zou verhinderen. De deelnemer stemt ermee toe om AJSC Entertainment in te lichten bij elke claim etc. die tegen haar kan worden gebracht in dit verband.
 1. De aanvrager kan met instemming van AJSC Entertainment geheel of gedeeltelijk haar opdrachten, van elke andere commerciële/concurrerende overeenkomst of opdracht, tot de laatste gebeurtenis voltooien zolang dit geen belemmering vormt voor deze wedstrijd.
 1. De kandidaten gedragen zich op gepaste manier naar behoren van de titel “Miss Indian Beauty”. Zij nemen deel aan de verkiezing op een gedisciplineerde en, met sturing van de organisatie, ijverige wijze.
 1. Onvolledige (fotokopieën van ingevulde) inschrijvingen, quitclaims of contracten worden niet geaccepteerd.
 1. Valse informatie zal per direct leiden tot diskwalificatie, op elk moment vanaf inschrijving tot aan het evenement.
 1. Kandidaten gedragen zich, naar de richtlijnen van de organisatie, op juiste wijze en tonen morele normen en waarden. Kandidaten zullen tijdens het traject niet onder invloed zijn van alcohol of illegale drugs. Openbaar roken, grof taalgebruik of vertoning van wangedrag tijdens het traject van de verkiezing is niet toegestaan.
 1. Kandidaten begrijpen dat na kroning, zij verplicht zijn een jaarcontract met AJSC Entertainment te ondertekenen. Zij moeten beschikbaar zijn, althans inzet tonen voor het plannen ervan, voor geplande evenementen en persoonlijke optredens in heel haar regeerperiode. Wanneer zij niet in staat is deze taak te vervullen, zal zij afstand moeten nemen van haar titel en haar prijzen moeten afstaan. Haar opvolger zal haar plaats innemen voor de recht van de periode.
 1. Alle foto’s, gericht op de verkiezing en genomen tijdens het traject van de verkiezing, zijn eigendom van AJSC Entertainment en mogen gebruikt worden voor toekomstige promoties en marketingdoeleinden. Het gebruik wordt beperkt tot schoonheids-, fashion-, modellen- etc. doeleinden.
 1. Kandidaten stemmen in met beslissingen genomen door AJSC Entertainment en haar gemachtigde vertegenwoordigers, adverteerders, opvolger, sponsors, partners voor reclame doeleinden of ten behoeve van promotie, handel, persberichten of (bewegende) beeldmaterialen. De kandidaat doet afstand van het recht om te controleren en goed te keuren van foto’s en andere (bewegende) beeldmaterialen.
 1. De informatie in alle inschrijvingen wordt gezien als definitieve en naar waarheid ingevulde informatie dat de organisatie zal opnemen in haar systeem.
 1. Inschrijvingen en de kosten daarvan, verzonden na het verlopen van de deadline, zullen niet geaccepteerd worden. De organisatie zal met wederzijdse instemming de inschrijving mee nemen voor de verkiezing van het jaar erop. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren of vertraagde inzendingen.
 1. Kandidaten met geldige inschrijvingen worden opgeroepen voor een auditieronde, waarvan er uit meerdere auditieronden één selectie van finalisten gekozen zal worden.
 1. De auditieafname wordt beoordeeld door een panel van vooraanstaande juryleden. De beslissing van de jury is definitief en bindend voor elke deelnemer. Geen correspondentie in verband met de gevolgde procedure of het resultaat zal worden vermaakt.
 1. Zolang de organisatie aangeeft er zelf voor te zorgen, houden de finalisten rekening met eventuele kosten, voor eigen rekening wat betreft verzorging (maaltijden, drinken), trainingen (geschikte kleding) en evenementen (kleding, sieraden).
 1. In het geval van een geschil, zal de organisatie met de kandidaat dit persoonlijk proberen op te lossen. In het uiterste geval raadpleegt de organisatie haar advocaat en andere juridische assistentie.
 1. Elk geschil zal in eerste instantie onderworpen worden aan AJSC Entertainement.
 1. De kandidaat stemt ermee in zich te houden aan alle regels en voorschriften en zal geen bezwaar hebben tegen wederzijdse instemming van eventuele wijzigingen hieraan.
 1. Deelnemers gaan ermee akkoord dat AJSC Entertainment naar eigen goeddunken zal handelen als er in strijd met de bepalingen, traject van de verkiezing of een andere ondertekende overeenkomst met de organisatie, wordt gehandeld.
 1. De deelnemer zal geen interviews geven, opdrachten met concurrerende doeleinden aangaan, of een persconferentie houden zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de national director van de verkiezing of een bevoegd daartoe.
 1. AJSC Entertainment is niet verantwoordelijk voor vertragingen en storingen op welke wijze dan ook, nalatigheden van de kandidaten en commissies op welke rekening dan ook, tenzij anders aangegeven door de organisatie.
 1. Veranderingen aan de evenementenkalender zijn onderhevig aan besluiten van de organisatie. Kandidaat zal geen bezwaar hebben hiertegen.
 1. AJSC Entertainment (en haar team) zal met haar verkiezingen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, op welke wijze dan ook, voor persoonlijke letsel of schade aan iemand, schadevergoedingen, incidentele voorgevallen, wijzigingen in de regels en voorschriften, veranderingen en annuleringen van (eigen) data en evenementen, voorafgaand aan, tijdens of na het traject van de verkiezing.
 1. Auditiekosten en andere kosten aan de organisatie worden onder geen enkele omstandigheden terugbetaald.

Regels en voorschriften

 1. De wedstrijd staat open voor getrouwde/gescheiden vrouwelijke burgers van Nederland van Indiaas/Surinaams afkomst.
 1. De kandidaten moeten een natuurlijk geboren vrouw zijn.
 1. Besluit van de juryleden zal definitief en bindend zijn onder toezicht van de notaris.
 1. De deelnemer mag niet onder contract staan met een persoon, bedrijf, modellenbureau of soortgelijk bedrijf dat haar uiterlijk of deelname aan deze wedstrijd zou verhinderen. De deelnemer stemt ermee toe om AJSC Entertainment in te lichten bij elke claim etc. die tegen haar kan worden gebracht in dit verband.
 1. De aanvrager kan met instemming van AJSC Entertainment geheel of gedeeltelijk haar opdrachten, van elke andere commerciële/concurrerende overeenkomst of opdracht, tot de laatste gebeurtenis voltooien zolang dit geen belemmering vormt voor deze wedstrijd.
 1. De kandidaten gedragen zich op gepaste manier naar behoren van de titel “Miss Indian Beauty”. Zij nemen deel aan de verkiezing op een gedisciplineerde en, met sturing van de organisatie, ijverige wijze.
 1. Onvolledige (fotokopieën van ingevulde) inschrijvingen, quitclaims of contracten worden niet geaccepteerd.
 1. Valse informatie zal per direct leiden tot diskwalificatie, op elk moment vanaf inschrijving tot aan het evenement.
 1. Kandidaten gedragen zich, naar de richtlijnen van de organisatie, op juiste wijze en tonen morele normen en waarden. Kandidaten zullen tijdens het traject niet onder invloed zijn van alcohol of illegale drugs. Openbaar roken, grof taalgebruik of vertoning van wangedrag tijdens het traject van de verkiezing is niet toegestaan.
 1. Kandidaten begrijpen dat na kroning, zij verplicht zijn een jaarcontract met AJSC Entertainment te ondertekenen. Zij moeten beschikbaar zijn, althans inzet tonen voor het plannen ervan, voor geplande evenementen en persoonlijke optredens in heel haar regeerperiode. Wanneer zij niet in staat is deze taak te vervullen, zal zij afstand moeten nemen van haar titel en haar prijzen moeten afstaan. Haar opvolger zal haar plaats innemen voor de recht van de periode.
 1. Alle foto’s, gericht op de verkiezing en genomen tijdens het traject van de verkiezing, zijn eigendom van AJSC Entertainment en mogen gebruikt worden voor toekomstige promoties en marketingdoeleinden. Het gebruik wordt beperkt tot schoonheids-, fashion-, modellen- etc. doeleinden.
 1. Kandidaten stemmen in met beslissingen genomen door AJSC Entertainment en haar gemachtigde vertegenwoordigers, adverteerders, opvolger, sponsors, partners voor reclame doeleinden of ten behoeve van promotie, handel, persberichten of (bewegende) beeldmaterialen. De kandidaat doet afstand van het recht om te controleren en goed te keuren van foto’s en andere (bewegende) beeldmaterialen.
 1. De informatie in alle inschrijvingen wordt gezien als definitieve en naar waarheid ingevulde informatie dat de organisatie zal opnemen in haar systeem.
 1. Inschrijvingen en de kosten daarvan, verzonden na het verlopen van de deadline, zullen niet geaccepteerd worden. De organisatie zal met wederzijdse instemming de inschrijving mee nemen voor de verkiezing van het jaar erop. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren of vertraagde inzendingen.
 1. Kandidaten met geldige inschrijvingen worden opgeroepen voor een auditieronde, waarvan er uit meerdere auditieronden één selectie van finalisten gekozen zal worden.
 1. De auditieafname wordt beoordeeld door een panel van vooraanstaande juryleden. De beslissing van de jury is definitief en bindend voor elke deelnemer. Geen correspondentie in verband met de gevolgde procedure of het resultaat zal worden vermaakt.
 1. Zolang de organisatie aangeeft er zelf voor te zorgen, houden de finalisten rekening met eventuele kosten, voor eigen rekening wat betreft verzorging (maaltijden, drinken), trainingen (geschikte kleding) en evenementen (kleding, sieraden).
 1. In het geval van een geschil, zal de organisatie met de kandidaat dit persoonlijk proberen op te lossen. In het uiterste geval raadpleegt de organisatie haar advocaat en andere juridische assistentie.
 1. Elk geschil zal in eerste instantie onderworpen worden aan AJSC Entertainement.
 1. De kandidaat stemt ermee in zich te houden aan alle regels en voorschriften en zal geen bezwaar hebben tegen wederzijdse instemming van eventuele wijzigingen hieraan.
 1. Deelnemers gaan ermee akkoord dat AJSC Entertainment naar eigen goeddunken zal handelen als er in strijd met de bepalingen, traject van de verkiezing of een andere ondertekende overeenkomst met de organisatie, wordt gehandeld.
 1. De deelnemer zal geen interviews geven, opdrachten met concurrerende doeleinden aangaan, of een persconferentie houden zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de national director van de verkiezing of een bevoegd daartoe.
 1. AJSC Entertainment is niet verantwoordelijk voor vertragingen en storingen op welke wijze dan ook, nalatigheden van de kandidaten en commissies op welke rekening dan ook, tenzij anders aangegeven door de organisatie.
 1. Veranderingen aan de evenementenkalender zijn onderhevig aan besluiten van de organisatie. Kandidaat zal geen bezwaar hebben hiertegen.
 1. AJSC Entertainment (en haar team) zal met haar verkiezingen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, op welke wijze dan ook, voor persoonlijke letsel of schade aan iemand, schadevergoedingen, incidentele voorgevallen, wijzigingen in de regels en voorschriften, veranderingen en annuleringen van (eigen) data en evenementen, voorafgaand aan, tijdens of na het traject van de verkiezing.
 1. Auditiekosten en andere kosten aan de organisatie worden onder geen enkele omstandigheden terugbetaald.
Back To Top